Zawiadomienie o I sesji nowo wybranej Rady Gminy Gołcza

Zawiadamiamy, iż postanowieniem nr 477/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 16 kwietnia 2024r. zwołana została I sesja nowo wybranej Rady Gminy Gołcza na dzień 7 maja 2024r. o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Porządek obrad:

1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.

4. Złożenie ślubowania przez nowo wybradnych radnych.

5. Wybór Przewodniczącego Rady.

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

7. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Gołcza.

8. Ślubowanie Wójta Gminy Gołcza.

9. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Gołcza.