Umundurowanie galowe dla OSP w Rzeżuśni

W dniu dzisiejszym, Wójt Gminy Lesław Blacha spotkał się w Urzędzie Gminy w Gołczy z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeżuśni, aby przekazać nowo zakupione umundurowanie galowe. Druhny i druhowie otrzymali łącznie 10 mundurów galowych wraz z koszulami i nakryciami głowy. Ubrania zakupiono za łączną kwotę 11 660 zł ze środków własnych budżetu Gminy Gołcza.