Inauguracyjna sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 7 maja 2024 roku odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Gołcza. Inauguracyjną sesję otworzyła radna seniorka Małgorzata Wojda. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Gołczy Maryla Stasiek – Mentel złożyła sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów samorządowych oraz wręczyła zaświadczenia o wyborze. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu piętnastu radnych oraz Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha złożyli uroczyste ślubowanie.

Potem spośród dwóch zgłoszonych kandydatów (Marek Sęk, Monika Mrówka) wybrano przewodniczącego rady, a następnie dwie wiceprzewodniczące. W wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy został wybrany Marek Sęk. Natomiast Wiceprzewodniczącymi Rady zostały: Dorota Molenda oraz Urszula Tabaka.

W obradach uczestniczyli również sołtysi wsi. Wójt Gminy Lesław Blacha przekazał podziękowania za współpracę sołtysom poprzedniej kadencji, a nowo wybranym listy gratulacyjne.

Skład Rady Gminy Gołcza w kadencji 2024-2029:

 1. Sęk Marek – Przewodniczący Rady Gminy,
 2. Molenda Dorota – Wiceprzewodnicząca Rady,
 3. Tabaka Urszula – Wiceprzewodnicząca Rady,
 4. Bonemberg Andrzej,
 5. Dratwa Marian,
 6. Gajos Józef,
 7. Kozieł Elżbieta,
 8. Kupczyk Iwona,
 9. Mrówka Monika,
 10. Pacia Artur,
 11. Walczak Michał,
 12. Włodarczyk – Gawron Edyta,
 13. Wojda Małgorzata,
 14. Wójcikowski Mirosław,
 15. Wydmański Michał.