Nowo wybudowany kompleks sportowo – rekreacyjny w Trzebienicach

W miejscowości Trzebienice wybudowano kompleks sportowo – rekreacyjny, a więc miejsce aktywności sportowej i wypoczynku dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Dodatkowo zaadaptowano część budynku remizy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej. Wartość inwestycji to 1 620 321,15 zł, z czego 1 519 000 zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez gminę z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 3 PGR).

W ramach zadania urządzono teren sportowo-rekreacyjny, wybudowano siłownię zewnętrzną, zamontowano elementy małej architektury, zakupiono przenośną scenę plenerową, wybudowano ciągi pieszo-jezdne i parking, ogrodzono teren i obsadzono roślinnością. Zaadaptowano również część budynku strażnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej. W tym celu zmodernizowano kondygnację poddasza wraz z wejściem i klatką schodową. Dodatkowo zastosowano technologie umożliwiające wykorzystanie energii odnawialnej w postaci paneli fotowoltaicznych. Nowo wybudowany obiekt służyć ma integracji społeczności lokalnej oraz propagowaniu aktywnego stylu życia wśród mieszkańców. Wykonawcą zadania była firma P.P.H.U. BUD-RYS ŁUKASZ BAZIOR.