II sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas II sesji Rady Gminy Gołcza w dniu 21 maja 2024r. dokonano wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalono składy osobowe Komisji. Podjęto uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych, wynagrodzenia wójta, zmiany w statucie SP ZOZ w Gołczy, zmiany w budżecie gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dyrektor Mirosław Dróżdż przedstawił sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy za 2023 rok. Uczestnicy obrad wysłuchali również sprawozdania z wykonania programu współpracy Gminy Gołcza w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a także informacji z akcji zimowego utrzymania dróg w sezonie 2023/2024.

Komisje stałe Rady Gminy Gołcza przedstawiają się następująco:

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Elżbieta Kozieł - przewodnicząca
 2. Urszula Tabaka
 3. Mirosław Wójcikowski
 4. Andrzej Bonemberg
 5. Artur Pacia
 6. Edyta Włodarczyk-Gawron
 7. Józef Gajos
 8. Michał Wydmański
 9. Marek Sęk

Komisja Spraw Społecznych i Obywatelskich:

 1. Iwona Kupczyk - przewodnicząca
 2. Dorota Molenda
 3. Monika Mrówka
 4. Marian Dratwa
 5. Michał Walczak
 6. Małgorzata Wojda
 7. Marek Sęk

 Komisja Rewizyjna:

 1. Mirosław Wójcikowski - przewodniczący
 2. Józef Gajos
 3. Elżbieta Kozieł
 4. Artur Pacia
 5. Małgorzata Wojda

Komisja Skarg Wniosków i Petycji:

 1. Michał Wydmański - przewodniczący
 2. Józef Gajos
 3. Marian Dratwa
 4. Andrzej Bonemberg
 5. Edyta Włodarczyk-Gawron.