„Edukacja z wojskiem”

21 maja uczniowie z klas 7 A i 7 B Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy mieli możliwość uczestnictwa w pilotażowym programie „Edukacja z wojskiem”. Jest to program edukacyjno-obronny, przygotowany i realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Polega on na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Młodzież miała okazję zapoznania się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy oraz podstawami ewakuacji i schronienia. Była to także cenna lekcja udzielania pierwszej pomocy. Wyjątkowe spotkanie mogło mieć miejsce dzięki zaangażowaniu VI Batalionu Logistycznego w Krakowie. Profesjonaliści w swej dziedzinie udzielili cennych wskazówek, przekazali wiedzę i umiejętności w sposób ciekawy i praktyczny. Zajęcia edukacyjno- obronne obserwowała Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Gminy Gołcza Urszula Więcławek oraz Dyrektor SP w Gołczy Zdzisława Kyć. Po zakończeniu zajęć uczniowie klas siódmych oraz dyrektor szkoły, otrzymali pamiątkowe certyfikaty.