Kursy zawodowe w ramach projektu ,,Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza”

W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w miesiącu sierpniu zakończyły się dwa kursy zawodowe ,,Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” oraz ,,Kurs komputerowy”. Są to instrumenty aktywizacji edukacyjnej w ramach aktywnej integracji.

W kursie ,,Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” brało udział 4 beneficjentów zgodnie z diagnozą potrzeb. Kurs odbywał się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołczy w dniach od 11.08.2014 do 14.08.2014 r i trwał 30 godzin. Szkolenie obejmowało między innymi: techniki sprzedaży i zasady prowadzenia rozmów handlowych, transakcja sprzedaży, przyjmowanie reklamacji, rozliczanie utargu, rodzaje płatności na kasie fiskalnej, programowanie podstawowych parametrów kasy, sprzedaż na kasie fiskalnej, wystawianie faktur, wydawanie towarów, zasady inwentaryzacji. Kurs zakończył się wydaniem zaświadczeń o jego ukończeniu.

W dniach od 18.08.2014r do 27.08.2014 r także na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołczy odbył się kurs komputerowy, który trwał 60 godzin. Brało w nim udział 4 uczestników projektu. Podczas szkolenia kursanci zapoznawali się z budową i obsługą komputera, z posługiwaniem się internetem oraz obsługą programu Microsoft Word i Microsoft Excel. Na koniec uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zaświadczenia będą uprawniały do podjęcia pracy w zawodzie, zwiększając tym samym ich szansę na znalezienie zatrudnienia. W miesiącu wrześniu rozpoczną się kolejne kursy zawodowe dla beneficjentów tj. ,,Kurs operatora wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” dla 6 uczestników projektu oraz ,,Kurs przygotowujący do egzaminu prawa jazdy kat.B„ dla 7 uczestników projektu.