Termomodernizacja kompleksu szkolnego w Gołczy

Dbając o poprawę warunków kształcenia młodego pokolenia, w Gołczy zainwestowano w termomodernizację budynków szkoły podstawowej i gimnazjum publicznego. W ramach zadania docieplono ściany zewnętrzne, wykonano elewację, a także ocieplono stropodachy i odnowiono pokrycia dachowe. Wybudowane zostały chodniki i opaski z kostki brukowej. Ponadto na budynkach wykonano instalację odgromową. Wartość inwestycji to 540 810 zł, z czego 40% stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wykonawca zadania to FHU PASO z Wolbromia.