O bezpieczeństwie na Ziemi Gołeckiej podczas obrad VII sesji Rady Gminy Gołcza

Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Gołcza w roku 2014 była jednym z punktów obrad VII sesji Rady Gminy Gołcza. Trudno orzec, czy najważniejszym, bowiem tego dnia (29 kwietnia 2015 roku) radni podjęli pięć uchwał, a ponadto przyjęli sprawozdanie finansowe Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury za rok poprzedni oraz wysłuchali informacji dotyczącej: realizacji akcji zimowego utrzymania dróg, prowadzonej przez gminę, oraz działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 2014 roku.

- Współpraca z Policją układa się dobrze i z niczym nie mamy problemów (…) Ogólnie czujemy się bezpiecznie – mówił Wójt Lesław Blacha do osób uczestniczących w środę 29 kwietnia 2015 roku w obradach VII sesji Rady Gminy Gołcza. W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele Policji, którzy dokonali oceny stanu bezpieczeństwa w gminie Gołcza: Komendant Powiatowy Policji - mł. insp. Bogusław Słupczyński oraz Kierownik Posterunku Policji w Charsznicy - st. asp. Marcin Chaba. Podkreślano, że na pięć wypadków śmiertelnych, do których doszło na terenie powiatu w ubiegłym roku, aż cztery z nich były z udziałem pieszych. Żadna z ofiar tych tragicznych zdarzeń nie pochodziła z naszej gminy. Policjanci zwrócili jednocześnie uwagę na konieczność stosowania przez pieszych odblasków – kary za to wykroczenie będą surowsze (mandat w wysokości nawet 400 złotych).

Warto również wspomnieć, że do końca października bieżącego roku ma zostać ukończona budowa nowej siedziby miechowskiej Policji. Dla mieszkańców naszej wspólnoty lokalnej jest to wiadomość o tyle ważna, iż z chwilą zakończenia inwestycji teren Gminy Gołcza będzie obsługiwany przez Komendę Powiatową Policji w Miechowie.

Jak już wspomniano, radni podjęli tego dnia również szereg uchwał. Co istotne, uczynili to jednogłośnie. Najpierw przyjęli sprawozdanie finansowe Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza za rok 2014. Następnie przegłosowali projekty uchwał dotyczące: zmiany uchwały Nr V/22/07 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice, oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w obrębie Gołczy i sołectwa Krępa oraz nabycia dwóch niewielkich nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Czaple Wielkie. Ostatnia z uchwał podjętych przez Radę dotyczyła ustalenia wysokości diet dla sołtysów wsi z terenu naszej gminy.