Kompostowniki dla mieszkańców

Gmina Gołcza pozyskała 33 000 zł z budżetu województwa małopolskiego na zakup przydomowych kompostowników. W ramach otrzymanego wsparcia finansowego zakupionych zostało 196 tego typu pojemników. Celem realizacji zadania jest poprawa poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów.

Czytaj więcej...

Wnioski o zasiłek rodzinny i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje, iż od 1 lipca 2024r. można składać wnioski o zasiłek rodzinny oraz wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu informacyjno - usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl), elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP https://epuap.gov.pl. Natomiast od 1 sierpnia 2024 roku będzie można składać wnioski w formie papierowej  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy.

Czytaj więcej...

Informacja - Pomoc żywnościowa wydawanie paczek 23-25 lipiec 2024r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje, że w dniach  23-25  lipiec 2024r będą wydawane paczki żywnościowe dla osób, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023r, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Czytaj więcej...

Paczki Żywnościowe 2023/24 - Zbieranie oświadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje , że od dnia 02.10.2023rdo nadal  przyjmowane będą oświadczenia mieszkańców gminy Gołcza  na paczki żywnościowe w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Czytaj więcej...

Informacja o pracy PSZOK w Gołczy

Informujemy, że w środę 17 lipca 2024 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Awanse zawodowe nauczycieli

W dniu 5 lipca 2024 r. w Urzędzie Gminy w Gołczy odbyła się uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego. Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy, Aneta Błaut oraz Aleksandra Dwornik, odebrały z rąk Wójta Gminy Gołcza Lesława Blachy akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Czytaj więcej...

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w Wysocicach

W miejscowości Wysocice zmodernizowano most w ciągu drogi powiatowej Wysocice – Barbarka. Wartość zadania to 487 886,34 zł, z czego połowę sfinansowała Gmina Gołcza (drugą połowę Powiat Miechowski). W ramach inwestycji wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowę podporów mostowych, dodatkowo oczyszczono koryto rzeki i wyprofilowano jej dno, umocniono skarpy, położono nakładkę asfaltową i oznakowanie poziome, zamontowano także balustrady ochronne.

Czytaj więcej...

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Gmina Gołcza sukcesywnie remontuje drogi dojazdowe do gruntów rolnych. W tym roku wykonano już modernizację trzech odcinków dróg w miejscowościach: Żarnowica (747 mb), Zawadka (1077 mb), Szreniawa (179 mb). Łączna wartość inwestycji to 502 610,59 zł. Wykonawcą zadania była firma U.T.D. MADAR Adam Mirek z Nasiechowic.

Czytaj więcej...