zaproszenie do ankiety

Informacja

Informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2021r. tj. Wielki Piątek, Urząd Gminy w Gołczy będzie nieczynny.

 

XXII sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 25.03.2021r., Rada Gminy dokonała zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Podjęta została uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zagadnienia z zakresu zmiany studium omówili szczegółowo p. Ewa Goras oraz p. Jacek Popiela – urbaniści z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Czytaj więcej...

Odbiór, transport i utylizacja azbestu w Gminie Gołcza

Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie której się znajdują. Gmina Gołcza chcąc wyjść na przeciw swoim mieszkańcom stwarza możliwość uzyskania dofinansowania powyższych działań ze środków gminnych. Właściciele zabudowanych nieruchomości z terenu Gminy Gołcza, mogą ubiegać się o prawie całościowe sfinansowanie.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami) zwołuje się nadzwyczajną XXII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 25 marca 2021 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

„Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 18 marca 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy odbyła się XLIV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami konkursu byli Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołczy. Turniej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I - VI i VII - VIII. Brali w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych w Wysocicach i Gołczy.

Czytaj więcej...

Informacja o konkursie dla rolników "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje o rozpoczęciu kolejnej, osiemnastej edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs organizowany jest wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Czytaj więcej...

Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm

Zachęcamy do zapoznania się z "Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19". Jest to praktyczny poradnik zawierający opis obecnie dostępnych poszczególnych instrumentów pomocowych zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym, z których mogą korzystać małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy małopolskich firm.

Czytaj więcej...

Informacja ARiMR w sprawie składania wniosków o przyznanie płatności

Od 15 marca 2021r. rozpoczyna się nowy nabór wniosków o płatności bezpośrednie. W tym roku nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności. Od 2021 roku do rolników nie będzie już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.

Czytaj więcej...