Z myślą nie tylko o zdrowiu, ale również o…

W najbliższą niedzielę, tj. 21 czerwca 2015 roku, podczas Pikniku Rodzinnego w Wysocicach, zostanie przeprowadzony szereg akcji prozdrowotnych – w tym akcja krwiodawstwa. W bieżącym roku będzie to już druga tego rodzaju zbiórka krwi. Przypomnijmy, że jej organizatorami są strażacy z Ziemi Gołeckiej.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami) zwołuje się X sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu:

26 czerwca 2015r. (piątek) o godz. 10-tej w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Podsumowano realizację założeń Lokalnej Strategii Rozwoju

Gmina Gołcza od lat z powodzeniem sięga po środki unijne. Wie o tym również Miechowskie Stowarzyszenie Gmin JAKSA Lokalna Grupa Działania, którego przedstawiciele gościli u nas wczoraj (16 czerwca 2015 roku). Okazją do spotkania była konferencja podsumowująca realizację programu PROW 2007-2013 podejście LEADER...

Czytaj więcej...

Gołecka „Szkoła Współpracy”

Na zaproszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,  przedstawiciele społeczności SP im. Jana Pawła II w Gołczy uczestniczyli wczoraj (15 czerwca 2015 roku) w ogólnopolskiej konferencji, podsumowującej program „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z opadami deszczu i gradu

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega o zagrożeniu w postaci silnych burz z opadami deszczu oraz gradu, które może pojawić się na obszarze województwa małopolskiego w godzinach od 06.30 dnia dzisiejszego (15 czerwca 2015 roku), do jutra - do godziny 3.00.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019

W dniu 31 grudnia 2015 roku dobiegnie końca czteroletnia kadencja obecnych ławników. Nazwiska nowych poznamy jesienią (najpóźniej w październiku), ale termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa już z końcem bieżącego miesiąca, tj. 30 czerwca 2015 roku. Na terenie naszej gminy przeprowadzony zostanie nabór dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Miechowie – Wydział III Rodzinny.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom… w gołczańskiej bibliotece

Cóż to był za tydzień… W okresie od 30 maja do 6 czerwca bieżącego roku w całej Polsce obchodzony był XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Do pomysłu przyłączyła się również gołecka biblioteka, która dla mieszkańców naszej gminy przygotowała różnorodne atrakcje związane z promocją czytelnictwa.

Czytaj więcej...