Ich pomoc jest nieoceniona – narażając życie dbają o nasze bezpieczeństwo

Jak co roku, w dniu świętego Floriana, tj. 4 maja, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Makola, pragnie złożyć wszystkich druhom serdeczne życzenia. Oby nasi dzielni strażacy mieli jak najmniej okazji do prowadzenia akcji gaśniczych i ratowniczych, a każda z nich zawsze kończyła się powodzeniem.

Czytaj więcej...

O bezpieczeństwie na Ziemi Gołeckiej podczas obrad VII sesji Rady Gminy Gołcza

Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Gołcza w roku 2014 była jednym z punktów obrad VII sesji Rady Gminy Gołcza. Trudno orzec, czy najważniejszym, bowiem tego dnia (29 kwietnia 2015 roku) radni podjęli pięć uchwał, a ponadto przyjęli sprawozdanie finansowe Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury za rok poprzedni oraz wysłuchali informacji dotyczącej: realizacji akcji zimowego utrzymania dróg, prowadzonej przez gminę, oraz działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 2014 roku.

Czytaj więcej...

Nie przegap! Rusza projekt ,,Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin „3+”

Dzięki przystąpieniu Gminy Gołcza do Projektu „Pierwszy dzwonek”, w nadchodzącym w roku szkolnym, tj. 2015/2016, uczniowie z rodziny wielodzietnej „3+” (takiej, w której jest co najmniej trójka dzieci) będą mogli otrzymać wsparcie finansowe w kwocie do 150 złotych. Dochód przypadający na jedną osobę w takiej rodzinie nie może jednak przekraczać 684 zł.

Czytaj więcej...

Gołczanie czytają dzieciom – nie tylko w ramach XIV. Małopolskich Dni "Książki i Róży"

W błędzie ten, kto sądzi, że czytanie książek jest nudnym zajęciem, do tego nie mającym większego wpływu na rozwój intelektualny człowieka. Wspominamy o tym nieprzypadkowo, bowiem akurat dziś (23 kwietnia) na całym świecie obchodzony jest Dzień Książki, ustanowiony przez UNESCO. Co o książkach sądzą dzieci z Gminy Gołcza? Czy lubią, gdy czytają im dorośli? Jak często sami sięgamy po tę formę rozrywki?

Czytaj więcej...

To dbamy o tę Ziemię, czy nie dbamy…?

W tym przypadku dorośli powinni brać przykład z dzieci… Mowa o podejściu do postawy proekologicznej, do której najmłodsi nawołują nie tylko podczas jesiennej akcji „Sprzątanie Świata”, ale i również Dnia Ziemi, obchodzonego w dniu 22 kwietnia. Z tego powodu w minioną środę grupa maluchów z Gołczy przybyła pod budynek gołczańskiego Urzędu Gminy, by w formie happeningu zaprotestować przeciwko niedbałości mieszkańców o czystość naszej planety.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami) zwołuje się VII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu:

29 kwietnia 2015r. (środa) o godz. 10-tej w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Konkursy na stanowisko dyrektora w trzech gołczańskich szkołach

Czy w najbliższym czasie na stanowiskach dyrektorów szkół z terenu Gminy Gołcza zajdą jakieś zmiany? Tego nie można wykluczyć, ale trzeba też i wspomnieć, że ogłoszenie konkursów na dyrektorów w trzech naszych szkołach wiąże się z upływem kadencji tych, którzy obecnie je piastują. Jedno jest pewne - w dniu 7 maja 2015 roku (w czwartek) poznamy nazwiska dyrektorów trzech placówek oświatowych, wyłonionych przez komisję - w drodze konkursu - na okres najbliższych pięciu lat.

Czytaj więcej...

To już w tym tygodniu - XIV Małopolskie Dni "Książki i Róży"

W najbliższy czwartek, tj. 23 kwietnia, na całym świecie obchodzony będzie Dzień Książki. Z tej właśnie okazji, już po raz XIV, organizowane są Małopolskie Dni "Książki i Róży" – oczywiście również na terenie naszej gminy. Co - z myślą o czytelnikach - przygotowała gołczańska biblioteka?

Czytaj więcej...