PlakatDzien Dziecka

plakat RemigiuszRczka

Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha nagrodzony „Orłem WPROST”

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha został nagrodzony „Orłem WPROST” w kategorii Samorządowiec Regionu Gminy Wiejskie w uznaniu za szczególne osiągnięcia w działalności samorządowej i pracę na rzecz społeczności lokalnej. Wyróżnienie wręczone zostało podczas uroczystej Gali w Gródku nad Dunajcem w dniu 25 marca 2023r.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla rolników

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miechowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Miechowie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie, Małopolska Izba Rolnicza Biuro w Miechowie zapraszają na szkolenie:

Czytaj więcej...

Umowa na zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Ulinie Wielkiej

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał umowę na zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Ulinie Wielkiej - etap II. Wykonawca inwestycji to ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY Andrzej Bałazy. Wartość przedsięwzięcia stanowi niebagatelną kwotę 17 991 210 zł, z czego aż 12 750 000 zł wynosi dofinansowanie pozyskane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Czytaj więcej...

„Wiosna, ach to ty”

21 marca przypada pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Mimo, iż tego dnia aura była mało sprzyjająca, w Gołczy wyczekiwaną porę roku przywitały dzieci z oddziałów przedszkolnych. Z kolorowymi kwiatkami w rękach pojawiły się przed Urzędem Gminy w Gołczy. Do najmłodszych mieszkańców w imieniu Wójta Gminy Gołcza wyszła Sekretarz Gminy Maryla Stasiek – Mentel z koszykiem pełnym słodyczy.

Czytaj więcej...

XL sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 20.03.2023r. Rada Gminy przyjęła Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołcza na lata 2023-2032. W programie między innymi zostały wytyczone cele i zadania strategiczne zmierzające do ich realizacji. Celem sporządzonej dokumentacji jest weryfikacja ilości wyrobów zawierających azbest występujących na terenie naszej gminy według stanu na rok 2023. Uchwalony program umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji odpadów azbestowych.

Czytaj więcej...

Umowa o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wójt Gminy Lesław Blacha, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Romany Nowak podpisał z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą umowę o dofinansowanie remontu drogi w Czaplach Wielkich. Kwota dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1 178 016 zł. Obecnie dobiegają końca procedury przetargowe i już wkrótce będzie można rozpocząć realizację inwestycji.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuje się nadzwyczajną sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 20 marca 2023r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Czytaj więcej...

Dzień Kobiet w Gminie Gołcza

W dniu 11 marca 2023 roku odbyły się gminne obchody Dnia Kobiet. Na zaproszenie Wójta Gminy Lesława Blachy przybyły Panie reprezentujące na co dzień środowiska najbardziej aktywne społecznie. Najliczniejsze wśród nich to członkinie kół gospodyń wiejskich i Klubu Senior +, ale także radne gminy i powiatu, sołtyski wsi, kierowniczki jednostek organizacyjnych i urzędu gminy, przedstawicielki stowarzyszeń i ochotniczych straży pożarnych.

Czytaj więcej...