PlakatDzien Dziecka

plakat RemigiuszRczka

Umowa na remont dróg gminnych

Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał umowę na remont dróg gminnych na terenie gminy Gołcza. Wykonawcą zadania będzie firma P.P.H.U. BUD-RYS ŁUKASZ BAZIOR. W ramach inwestycji przebudowane zostaną trzy odcinki dróg. Pierwszy z nich biegnie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1207K w Czaplach Małych do kościoła i cmentarza w Czaplach Wielkich.

Czytaj więcej...

Noworoczny Koncert w Gołczy

Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Gołcza „Czapelanka” zagrała w minioną niedzielę noworoczny koncert w kościele parafialnym w Gołczy. Usłyszeć można było znane i lubiane kolędy, utwory muzyki świątecznej oraz rozrywkowej. Łącznie zagrało 45 muzyków oraz soliści wokalni i instrumentalni pod batutą Piotra Święchowicza.

Czytaj więcej...

Noworoczne Spotkanie w Gminie Gołcza

W dniu 21 stycznia 2023 roku w Gołczy odbyło się Noworoczne Spotkanie. Stanowiło okazję, aby podsumować miniony rok, zarówno w aspekcie zrealizowanych inwestycji, jak również współpracy ze wszystkimi organizacjami, które wspierają rozwój gminy.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborach wniosków Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin JAKSA LGD

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

"Aktywny senior to JA"

 Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza realizuje projekt  skierowany do osób w wieku 60+ "Aktywny senior to JA" w ramach dotacji Fundacji BGK Generacja 6.0. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności u osób powyżej 60 roku życia, poprawa ich sprawności ruchowej i kondycji fizycznej poprzez grupową rehabilitację lub fizjoterapię oraz rozwój ich zainteresowań kulturalnych. Kwota dofinansowania to 15 000,00 zł.

Czytaj więcej...

Szkolenie rolnicze

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miechowie zaprasza na szkolenie pt.: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”, które odbędzie się w dniu 14.02.2023r. w Remizie OSP w Gołczy.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: „Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Gołcza”. Więcej informacji tutaj