Dwa pieski szukają domu

Dwa sympatyczne pieski szukają domu. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Gołczy, tel. 12 3886003 wew. 119.

 

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609) zwołuje się II sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 21 maja 2024r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Czytaj więcej...

Nowo wybudowany kompleks sportowo – rekreacyjny w Trzebienicach

W miejscowości Trzebienice wybudowano kompleks sportowo – rekreacyjny, a więc miejsce aktywności sportowej i wypoczynku dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Dodatkowo zaadaptowano część budynku remizy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej. Wartość inwestycji to 1 620 321,15 zł, z czego 1 519 000 zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez gminę z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 3 PGR).

Czytaj więcej...

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 7 maja 2024 roku odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Gołcza. Inauguracyjną sesję otworzyła radna seniorka Małgorzata Wojda. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Gołczy Maryla Stasiek – Mentel złożyła sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów samorządowych oraz wręczyła zaświadczenia o wyborze. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu piętnastu radnych oraz Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha złożyli uroczyste ślubowanie.

Czytaj więcej...

Informacja o pracy urzędu gminy

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż w dniu 02.05.2024r. (czwartek) tut. urząd będzie nieczynny. W sprawie sporządzenia w tym dniu aktu zgonu prosimy dzwonić pod nr tel. 510 555 487.

Umundurowanie galowe dla OSP w Rzeżuśni

W dniu dzisiejszym, Wójt Gminy Lesław Blacha spotkał się w Urzędzie Gminy w Gołczy z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeżuśni, aby przekazać nowo zakupione umundurowanie galowe. Druhny i druhowie otrzymali łącznie 10 mundurów galowych wraz z koszulami i nakryciami głowy.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o I sesji nowo wybranej Rady Gminy Gołcza

Zawiadamiamy, iż postanowieniem nr 477/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 16 kwietnia 2024r. zwołana została I sesja nowo wybranej Rady Gminy Gołcza na dzień 7 maja 2024r. o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Czytaj więcej...