zaproszenie do ankiety

Bitwa Regionów 2021 - VI edycja konkursu kulinarnego dla KGW

Konkurs kulinarny adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń, których statutowym celem jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia muszą posiadać osobowość prawną i własny rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.

Czytaj więcej...

Prace geodezyjno-kartograficzne w gminach powiatu miechowskiego

W związku z realizacją projektu przez Starostwo Powiatowe w Miechowie pn. "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Firma MGGP S.A. z Tarnowa wyłoniona w drodze przetargu wykonuje czynności geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostkach ewidencyjnych: Miechów - obszar wiejski, Charsznica, Gołcza i Książ Wielki.

Czytaj więcej...

Apel Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu

W związku ze stwierdzonymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego oraz bardzo licznymi ogniskami tej choroby na terenie całego kraju, Malopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje o przestrzeganie zasad w celu ochrony gospodarstw przed wirusem więcej...

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych.

Czytaj więcej...

Informacja o rozpoczęciu prac przygotowawczych związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych i solarnych

Informujemy, iż przedstawiciele firmy Dotacje Optymalne DO.EKO rozpoczną w gminie Gołcza od dnia 7 kwietnia do 16 kwietnia 2021 roku wykonywanie analiz technicznych (tzw. audyty) możliwości dla montażu instalacji OZE poprzez diagnozę technicznych możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznych bądź solarnych w ramach projektu pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez wykonawcę.

Czytaj więcej...