Uchwała Antysmogowa weszła już w życie

 Sejmik Województwa Małopolskiego wprowadził na obszarze województwa małopolskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta zwana też antysmogową wprowadza na obszarze Małopolski (z wyłączeniem Gminy Miejskiej Kraków) ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji (kotłów, pieców, kominków), w których następuje spalanie paliw stałych (węgla, drewna). Uchwała określa m.in., że :

1. od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce obowiązuje zakaz montażu nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Osoby, które budują nowy budynek i instalują w nim nowe urządzenia grzewcze na paliwa stałe, albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy w istniejących budynkach, będą zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.

dom w budowie
2. od 1 lipca 2017 rokuo obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Te frakcje to właściwie odpady węglowe – drobny pył węglowy o ziarnach do 3 mm, który zawiera duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu. Dodatkowo wprowadzony zostanie zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20 %. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drewno surowe.

muł i flotokoncetrat
3. do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno (zainstalowanych przed 01.07.2017r.), które nie spełniają żadnych norm emisyjnych (poniżej klasy 3 według normy PN-EN 303-5:2012).
4. do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły (zainstalowane przed 01.07.2017r.), które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
5. kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które są już eksploatowane lub zostaną zainstalowane do końca czerwca 2017 roku będą mogły być użytkowane do końca swojej żywotności.
6. kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80% (zainstalowane przed 01 lipca 2017r.), od 2023 roku będą musiały zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

kominek
7. od 1 styczna 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – gazu, oleju opałowego, ogrzewania elektrycznego, pomp ciepła – uchwała nie wprowadzi żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń. Więcej informacji zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa

 

Jeśli masz wątpliwości co do zasad wprowadzonych Uchwałą Antysmogową skontaktuj się z Ekodoradcą!