Dotacje na fotowoltaikę i kolektory słoneczne

Ponad 300 mieszkańców gminy Gołcza ubiega się o dotacje na odnawialne źródła energii w ramach poddziałania RPO 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Urząd Marszałkowski ogłosił otwarcie naboru na III kwartał 2017 roku. W związku z tym, należy oczekiwać, iż decyzja czy nasza gmina otrzyma dotacje  zapadnie najprawdopodobniej na przełomie 2017/2018 roku. W przypadku pozytywnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego, zorganizujemy spotkanie informacyjne dla mieszkańców. Do tego momentu nie należy się martwić, że pomimo faktu, że w Państwa domach inspekcje odbyły się już w styczniu, nic w kwestii fotowoltaiki czy kolektorów "nie ruszyło się do przodu". 

 

Jednocześnie, cały czas przypominamy o możliwości złożenia deklaracji dla osób, które chcą wpisać się na listę rezerwową na OZE. 

fotowoltaika na strone