Sezon (grzewczy) smogowy w gminie Gołcza

Sezon (grzewczy) smogowy na dobre zadomowił się w naszej gminie. Przypominamy, aby podczas dni z tak dużym zanieczyszczeniem powietrza, prosimy aby unikać nadmiernego przebywania na polu. Nie należy przewietrzać mieszkań ani o poranku, ani przed snem. Warto zaopatrzyć się w oczyszczacz powietrza, lub przynajmniej rośliny oczyszczające powietrze w domu. 
Jednocześnie przypominamy o BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW W DOMOWYCH KOTŁACH! Butelki, stare lakierowane deski, gazety reklamowe, pieluchy w żadnym wypadku nie mogą trafiać do domowych palenisk. W przypadku zgłoszenia niepokojącego dymu ze strony sąsiadów, możliwa jest kontrola ze strony policja i nałożenie wysokiego mandatu. Zadbajmy wspólnie o nasze zdrowie- trucizny wydobywające się z naszych kominów pozostają długo w powietrzu, a następnie spadają z deszczem na ogrody i pola wokół naszych domów. 

16 listopada smog