Kontrole kotłów w gminie Gołcza

W obecnym sezonie grzewczym zadanie: kontroli kotłów realizuje gminny Ekodoradca  posiadający upoważnienie do kontroli wydane przez Wójta Gminy Gołcza oraz certyfikat o ukończeniu szkolenia: „Pobieranie próbek odpadów paleniskowych w ramach prowadzenia czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Straże Miejskie i Gminne oraz pracowników samorządowych”.

1 lipca 2017 roku weszła w życie uchwała antysmogowa dla Krakowa oraz Województwa Małopolskiego. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 lipca 2017r. nie wolno spalać mułów i flotów węglowych oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. (Drewno powinno być sezonowane co najmniej 2 lata.). W trakcie prowadzonych kontroli pracownicy  samorządowi przypominają mieszkańcom o zakazie użytkowania od 1 stycznia 2023 roku urządzeń grzewczych poza klasowych na paliwa stałe oraz o bezwzględnym zakazie spalania śmieci. Mieszkańcy, którzy posiadają pozaklasowe kotły, zostają poinformowani o możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez spalanie tzw. od góry (czyli: najpierw wsypujemy węgiel, rozpałkę i rozpalamy ogień nad wrzuconym opałem) źródło: www.czysteogrzewanie.pl

Patrole kontrolując jakość paliwa sprawdzają w pierwszej kolejności, czy właściciel posiada odpowiedni certyfikat, świadczący o tym, że spełnia ono odpowiednie parametry. Jeśli posiada w/w certyfikat, a mimo tego paliwo budzi wątpliwości (jego wygląd przypomina zabronione muły lub floty), wówczas pobierana jest próbka węgla i popiołu do badania w akredytowanym laboratorium. W naszej gminie wykonano pierwsze pobory prób popiołów i otrzymane wyniki nie wskazują spalania odpadów w tych kotłach.