Ulga termomodernizacyjna - ocieplenie domu.

Od 2019 r. (rozliczenie PIT w 2020 r.) podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Przysługuje ona jako odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Odliczenia dokonać można w pełnej kwocie wydatku (tyle ile wydajesz – tyle odliczasz od dochodu). Odliczenie obejmuje wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (zgodnie z wydatkami z wykazu), które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. więcej

Ekointerwencja

Przy pomocy poniższego formularza możesz zgłosić przypadki spalania odpadów, eksploatacji instalacji i spalania paliw, które nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej oraz sprzedaży węgla złej jakości. Twoje zgłoszenie zostanie automatycznie przesłane do właściwego organu, który powinien je zweryfikować.

link - wypełnij formularz

Kontrole kotłów w gminie Gołcza

W obecnym sezonie grzewczym zadanie: kontroli kotłów realizuje gminny Ekodoradca  posiadający upoważnienie do kontroli wydane przez Wójta Gminy Gołcza oraz certyfikat o ukończeniu szkolenia: „Pobieranie próbek odpadów paleniskowych w ramach prowadzenia czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Straże Miejskie i Gminne oraz pracowników samorządowych”.

Czytaj więcej...