baner nr 1

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030

Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1057), w związku Uchwałą Nr XXXII/329/22 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GOŁCZA z dnia 12.05.2022r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw Gminy Gołcza: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobędza, [4] Cieplice, [5] Czaple Małe, [6] Czaple Wielkie, [7] Gołcza, [8] Kamienica, [9] Krępa, [10] Maków, [11] Mostek, [12] Przybysławice, [13] Rzeżuśnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ulina Mała, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Żarnowica zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/328/22 z dnia 21 kwietnia 2022r. więcej...

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Przedstawiamy informację (raport) o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom: Adamowice, Buk, Cieplice, Czaple Małe, Czaple Wielkie, Gołcza, Chobędza, Kamienica, Krępa, Laski Dworskie, Maków, Mostek, Przybysławice, Rzeżuśnia, Szreniawa, Trzebienice, Ulina Mała, Ulina Wielka, Wielkanoc, Wysocice, Zawadka, Żarnowica. Raport pobierz

Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom

Przekazujemy do konsultacji społecznych  projekty uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom: Adamowice, Buk, Cieplice, Czaple Małe, Czaple Wielkie, Gołcza, Chobędza, Kamienica, Krepa, Laski Dworskie, Maków, Mostek, Przybysławice, Rzeżuśnia, Szreniawa, Trzebienice, Ulina Mała, Ulina Wielka, Wielkanoc, Wysocice, Zawadka, Żarnowica więcej...

 

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022r.

Program Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022r. określa zasady, zakres i formy współpracy gminy Gołcza z trzecim sektorem, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu gminy. Spodziewanym efektem współpracy jest wzrost dynamiki i efektywności działań na rzecz społeczności lokalnej.

Czytaj więcej...