baner nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gołcza

Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza z dnia 23 października 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gołcza, przyjętego uchwałą nr XXXVII/371/22 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 grudnia 2022 r. w zakresie wskazanym w uchwale Nr XLI/412/23 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2023 r. więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza z dnia 17 maja 2023r. o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gołcza

Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza z dnia 17 maja 2023r. o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gołcza przyjętego Uchwałą Rady Gminy Gołcza nr XXXVII/371/22 z dnia 20 grudnia 2022r. oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu, zgodnie z Uchwałą XLI/412/23 z dn. 28 kwietnia 2023r. więcej

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Gołcza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Gołcza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw Gminy Gołcza: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobędza, [4] Cieplice, [5] Czaple Małe, [6] Czaple Wielkie, [7] Gołcza, [8] Kamienica, [9] Krępa, [10] Maków, [11] Mostek, [12] Przybysławice, [13] Rzeżuśnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ulina Mała, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Żarnowica więcej...

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Gołcza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Gołcza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw Gminy Gołcza: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobędza, [4] Cieplice, [5] Czaple Małe, [6] Czaple Wielkie, [7] Gołcza, [8] Kamienica, [9] Krępa, [10] Maków, [11] Mostek, [12] Przybysławice, [13] Rzeżuśnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ulina Mała, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Żarnowica więcej...

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030

Urząd Gminy w Gołczy przedstawia sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030 oraz projekt Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030 uwzględniający uwagi przekazane w toku konsultacji społecznych. Celem konsultacji społecznych było zapoznanie mieszkańców z projektem Strategii oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu niniejszego dokumentu.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030

Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1057), w związku Uchwałą Nr XXXII/329/22 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,

Czytaj więcej...