Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Przedstawiamy Państwu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Gołcza, uchwalony dwoma uchwałami Rady Gminy Gołcza.

1) Uchwała z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw gminy Gołcza - pobierz

Załącznik Nr 2 - informacje na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania - pobierz

Załącznik Nr 3 - informacje na temat sposobu rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu planu zagospodarowania 20 sołectw Gminy Gołcza - pobierz

2) Uchwała z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Laski Dworskie i Wysocice - pobierz

Załącznik Nr 2 - pobierz

Załącznik Nr 3 - pobierz

Wykaz zabytków - pobierz

Poniżej prezentujemy szczegółowe mapy dla każdego z sołectw. Rozmiary plików od 1,5 do 5MB, format jpg. Szczegółowy obraz pokaże się po kliknięciu w miniaturkę.

Adamowice

Buk1Buk 2

Chobedza 1Chobedza 2

Adamowice

Buk

Chobędza


     

Cieplice1

Czaple Male 1Czaple Male 2

Czaple Wielkie 1Czaple Wielkie 2Czaple Wielkie3

Cieplice

Czaple Małe

Czaple Wielkie


 

Golcza 1Golcza 2

Kamienica 1Kamienica 2

Krepa 1Krepa 2

Gołcza

Kamienica

Krępa


 

Makow 1Makow 2

Mostek 1Mostek 2

Laski Dworskie

Maków

Mostek


 

Przybyslawice 1Przybyslawice 2

Rzezusnia 1Rzezusnia 2

Szreniawa

Przybysławice

Rzeżuśnia

Szreniawa


 

Trzebienice 1Trzebienice 2

Ulina Mala 1Ulina Mala 2

Ulina Wielka 1Ulina Wielka 2

Trzebienice

Ulina Mała

Ulina Wielka


 

Wielkanoc

Zawadka 1Zawadka 2

Wielkanoc

Wysocice

Zawadka


 

Zarnowica 1Zarnowica 2

Żarnowica