zmiany 09 12 2021

 

II Dodatek dla pracownika socjalnego

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” tj. wypłata dodatku w wysokości 400,00 zł dla pracownika socjalnego.

Na podstawie art. 150 i 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 115 ust. 1 i 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 ze zm.) Wojewoda dla gminy Gołcza przyznał dotację celową w wysokości 8 091,00 zł na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja do 31 grudnia 2021 roku.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja w wysokości 8091,00 zł nie przekracza 80% kosztów realizacji zadania. Całość zadania to 10 114,04 zł.