zmiany 09 12 2021

 

Program MALUCH+ 2021 - Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w klubie dziecięcym

Gmina Gołcza otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. W ramach zadania otrzymaliśmy dofinansowanie na funkcjonowanie 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie Dziecięcym „Kraina Maluszka” w Gołczy.

Całkowity koszt zadania wynosi 174 700,00 zł, a dofinansowanie z Rządowego Programu to kwota 16 200,00 zł. co stanowi 9,27 % całkowitej wartości zadania.

Umowa na w/w dofinansowanie została podpisana w dniu 27 października 2021 roku.