ceeb2

Dodatek dla pracownika socjalnego

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej" tj. wypłata dodatku w wysokości 250 zł dla pracownika socjalnego w 2021r.

Czytaj więcej...

„Posiłek w szkole i w domu”- Aneks nr 2

Został podpisany Aneks Nr 2 do umowy nr 1/2021 z 27 stycznia 2021 roku zmienionej aneksem nr 1/2021 z 8 lipca 2021 roku związany ze zwiększeniem dotacji w wysokości 50 176 zł w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku lub na zakup posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Czytaj więcej...

„Posiłek w szkole i w domu”- Aneks nr 1

Został podpisany Aneks Nr 1 do umowy nr 1/2021 z 27 stycznia 2021 roku związany ze zwiększeniem dotacji w wysokości 32 504,00 zł w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Czytaj więcej...

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, który skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu.

Czytaj więcej...