Sołectwa

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, utworzoną, aby zapewnić mieszkańcom udział w realizacji zadań gminy. 

Organami sołectwa są:
- Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy,
- Sołtys - jako organ wykonawczy,
- Rada Sołecka - jako organ wspomagający działania Sołtysa. 

W Gminie Gołcza utworzono 22 sołectwa:

 • Adamowice

Sołectwo obejmuje zasięgiem wieś Adamowice, zamieszkiwaną przez 102 mieszkańców (50 kobiet i 52 mężczyzn). Powierzchnia sołectwa to 1,53 km2. Sołtysem jest pani Barbara Glanowska  /tel.: (12) 388 63 94.


 • Buk

Sołectwo Buk ma powierzchnię 3,57 km2. Wieś tę zamieszkuje 238 mieszkańców (110 kobiet i 128 mężczyzn). Sołtysem jest pan Wiesław Jaźwiec  /tel.: 666 054 005.


 • Chobędza
Sołectwo Chobędza zamieszkuje 213 mieszkańców (101 kobiet i 112 mężczyzn). Wieś zajmuje powierzchnię 3,33 km2. Sołtysem jest pan Tadeusz Wojtalski /tel.: 502 571 493.

 • Cieplice

Sołectwo Cieplice zamieszkiwane jest przez 116 mieszkańców (55 kobiet i 61 mężczyzn). Wieś obejmuje swoim zasięgiem obszar 1,87 km2. Sołtysem jest pan Marian Kowalski  /tel.: (12) 452 23 79.


 • Czaple Małe

Sołectwo Czaple Małe zajmuje obszar 6,27 km2. Zamieszkiwane jest przez 401 mieszkańców (204 kobiet i 197 mężczyzn). Sołtysem jest pani Iwona Studzińska  /tel.: 510 698 538.


 • Czaple Wielkie

Sołectwo Czaple Wielkie jest obecnie największym w całej Gminie Gołcza. Zamieszkiwane jest przez 478 mieszkańców (230 kobiet i 248 mężczyzn). Powierzchnia wsi liczy 9,68 km2. Sołtysem jest pan Roman Pieczyrak  /tel.: (12) 389 91 37.


 • Gołcza

Sołectwo Gołcza zamieszkuje 482 mieszkańców (259 kobiet i 223 mężczyzn). Powierzchnia stolicy gminy zajmuje obszar 3,85 km2. Sołtysem jest pani Małgorzata Wojda  /tel.: 698 408 074.


 • Kamienica

Sołectwo Kamienica zamieszkuje 252 mieszkańców (122 kobiet i 130 mężczyzn). Wieś ta ma powierzchnię 3,99 km2. Sołtysem jest pani Amelia Żabicka  /tel.: 517 510 610.


 • Krępa

Sołectwo Krępa zamieszkiwane jest przez 334 mieszkańców (162 kobiet i 172 mężczyzn). Obszar wsi to 5,62 km2. Sołtysem jest pan Grzegorz Twardowski  /tel.: 692 173 996.


 • Laski Dworskie

Sołectwo Laski Dworskie liczy 121 mieszkańców (56 kobiet i 65 mężczyzn). Wieś zajmuje powierzchnię 1,24 km2. Sołtysem jest pan Krzysztof Mazur  /tel.: 606 493 904.


 • Maków
Sołectwo obejmujące zasięgiem wieś Maków zamieszkiwane jest przez 357 mieszkańców (194 kobiet i 163 mężczyzn). Jego powierzchnia to 5,03 km2. Sołtysem jest pani Anna Dudek  /tel.: 608 450 507.

 • Mostek

Sołectwo Mostek zajmuje powierzchnię 4,31 km2. Zamieszkiwane jest przez 372 mieszkańców (182 kobiet i 190 mężczyzn). Sołtysem jest pan Grzegorz Musiał  /tel.: 512 177 814.


 • Przybysławice
Sołectwo Przybysławice zamieszkiwane jest przez 348 mieszkańców (180 kobiet i 168 mężczyzn). Powierzchnia tego sołectwa wynosi 4,80 km2. Sołtysem jest pani Dorota Samek  /tel.: 600 347 873.

 • Rzeżuśnia

Sołectwo obejmuje zasięgiem wieś Rzeżuśnia, o obszarze 5,36 km2. Zamieszkiwane jest przez 368 mieszkańców (182 kobiet i 186 mężczyzn). Sołtysem jest pan Mirosław Basoń  /tel.: 799 886 772.


 • Szreniawa

Sołectwo Szreniawa zamieszkuje 381 mieszkańców (190 kobiet i 191 mężczyzn). Wieś zajmuje powierzchnię 3,67 km2. Sołtysem jest pan Mateusz Wróbel  /tel.: 531 500 228.


 • Trzebienice

Sołectwo Trzebienice obejmuje zasięgiem obszar 4,22 km2. Zamieszkiwane jest przez 261 mieszkańców (126 kobiet i 135 mężczyzn). Sołtysem jest pani Karolina Kowalska  /tel.: 531 489 680.


 • Ulina Mała

Sołectwo Ulina Mała zamieszkuje 163 mieszkańców (81 kobiet i 82 mężczyzn). Powierzchnia tej wsi wynosi 3,20 km2. Sołtysem jest pan Grzegorz Gonciarz  /tel.: 518 607 744.


 • Ulina Wielka

Sołectwo Ulina Wielka zamieszkiwane jest przez 316 mieszkańców (160 kobiet i 156 mężczyzn). Wieś zajmuje powierzchnię 5,09 km2. Sołtysem jest pani Barbara Połcik  /tel.: 509 137 657.


 • Wielkanoc

Sołectwo Wielkanoc zamieszkiwane jest przez 231 mieszkańców (104 kobiet i 127 mężczyzn). Wieś zajmuje obszar 3,18 km2. Sołtysem jest pan Tadeusz Szymborski  /tel.: 517 078 944.


 • Wysocice

Sołectwo Wysocice liczy 398 mieszkańców (189 kobiet i 209 mężczyzn). Wieś ta zajmuje powierzchnię 5,84 km2. Sołtysem jest pani Joanna Pawlik  /tel. 506 107 267.


 • Zawadka

Sołectwo Zawadka jest najmniejsze liczebnie w całej Gminie Gołcza. Zamieszkiwane jest przez 58 mieszkańców (25 kobiet i 33 mężczyzn). Zajmuje obszar 1,35 km2. Sołtysem jest pan Grzegorz Cęcek  /tel.: 516 514 876.


 • Żarnowica

Sołectwo Żarnowica zamieszkiwane jest przez 150 mieszkańców (80 kobiet i 70 mężczyzn). Powierzchnia tej wsi zajmuje obszar o powierzchni 3,08 km2. Sołtysem jest pan Michał Kolasa  /tel.: 664 404 716.

 

/Dane demograficzne wg stanu na dzień: 31 grudnia 2019 roku/