Informacja dot. możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny Polska - Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!

Regulamin konkursu pobierz

ПОЛОЖЕННЯ МИСТЕЦЬКОГО КОНКУРСУ ОРГАНІЗОВАНОГО МАЛОПОЛЬСЬКИМ ВОЄВОДОЮ Польща – Україна. Барвисті мрії молодого покоління!

Załącznik nr 1 - metryczka pracy pobierz

Бланк заявки на участь у конкурсі

Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku pobierz

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ

KonkursPolska Ukraina

 

plakat Ukraina

Informacja ZUS o możliwości składania wniosków o świadczenie 500+ dla obywateli Ukrainy

Od 26 marca 2022 r. na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) są dostępne wnioski o świadczenie 500+  dla obywateli Ukrainy. Wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ można złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portal Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków. Obywatele Ukrainy mogą również przyjść do dowolnej placówki ZUS, gdzie uzyskają pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku przez portal PUE ZUS.

Czytaj więcej...

Informacje dla uchodźców z Ukrainy w sprawie pracy

Uchodźcy z Ukrainy poszukujący pracy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy. Obejmuje ona wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim poprzez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe. Można skontaktować się telefonicznie, w tym celu uruchomiona została infolinia o numerze: 19524. Więcej informacji znajduje się w ulotkach załączonych poniżej.

Czytaj więcej...

Informacje MUW dla uchodźców z Ukrainy

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie: ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego, wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C), wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen, posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu, wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym, zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Czytaj więcej...