PlakatDzien Dziecka

plakat RemigiuszRczka

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Gołczy przypomina o konieczności uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Opłaty te dokonywać można w kasie Urzędu Gminy w Gołczy, przelewem internetowym na rachunek bankowy KBS Kraków:

65 8591 0007 0150 0750 0417 0147

w banku, urzędzie pocztowym oraz u inkasentów Artura Zwoźniaka i Józefa Robakowskiego. Prosimy, aby przy wpłatach podać imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację, adres nieruchomości, na której powstają odpady oraz tytuł wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m-c ….”.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2023, odbieranych z terenu Gminy Gołcza do pobrania tutaj

UWAGA: zmiana harmonogramu na listopad i grudzień 2022 roku. Nowy harmonogram tutaj

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2022, odbieranych z terenu Gminy Gołcza do pobrania tutaj

Ogłoszenie dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do przeczytania tutaj

Druk "Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi" do pobrania tutaj

Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych do pobrania tutaj

 

Opłaty za odbiór śmieci dokonywać należy do 25 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy:

Krakowski Bank Spółdzielczy o/Gołcza

65 8591 0007 0150 0750 0417 0147

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko oraz adres nieruchomości z której są odbierane odpady komunalne.

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gołcza:

Zakład Usług Komunalnych Romuald Kwiecień, ul. Wesoła 100, 32-089 Prądnik Korzkiewski

 

Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów z terenu Gminy Gołcza:

1. P.P.H.U. „TAMAX” Tadeusz Cieślak, ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów, tel. (41) 381 15 81

2. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Kosmowskiej 6/94,

42-224 Częstochowa, tel. (34) 365 91 17

3. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze, tel. (32) 376 34 50

4. Miki Recykling Sp. z o.o., ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków, tel. (12) 267 57 98

5. REMONDIS Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków, tel. (12) 653 88 55

6. „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Paderewskiego 18, 25-004 Kielce, tel. (41) 386 20 60, (41) 315 40 03

7. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów, tel. (41) 381 15 81

8. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Barska 12, 30-307 Kraków, tel. (12) 646 23 21

9. REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa; Oddz. w Częstochowie ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa, tel. (32) 673 20 31

10.REMONDIS SERWIS Sp. z o.o. ul. Radomska 12, 42-400 Częstochowa, tel. 34 362 72 30

Wykaz adresów punktów zbierania odpadów: folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych pobierz...

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gołcza zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

- PUK van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

- Z.G.K. „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

Zgodnie z danymi przekazanymi do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w rocznych sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  Gmina Gołcza osiągnęła:

Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji tutaj

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gołcza więcej...