plakat programowanie robotyka

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Gołczy przypomina o konieczności uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Opłaty te dokonywać można w kasie Urzędu Gminy w Gołczy, przelewem internetowym na rachunek bankowy KBS Kraków:

65 8591 0007 0150 0750 0417 0147

w banku, urzędzie pocztowym oraz u inkasentów Artura Zwoźniaka i Józefa Robakowskiego. Prosimy, aby przy wpłatach podać imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację, adres nieruchomości, na której powstają odpady oraz tytuł wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m-c ….”.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2024, odbieranych z terenu Gminy Gołcza do pobrania tutaj

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2023, odbieranych z terenu Gminy Gołcza do pobrania tutaj

Ogłoszenie dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do przeczytania tutaj

Druk "Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi" do pobrania tutaj

Informacje dot. zapobiegania powstawaniu odpadów do pobrania tutaj

Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych do pobrania tutaj

Edukacja ekologiczna - jak segregować odpady: EDUKACYJNE KOLOROWANKI DLA MAŁYCH MIESZKAŃCÓW

 

Opłaty za odbiór śmieci dokonywać należy do 25 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy:

Krakowski Bank Spółdzielczy o/Gołcza

65 8591 0007 0150 0750 0417 0147

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko oraz adres nieruchomości z której są odbierane odpady komunalne.

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gołcza:

P.W. MIKI Mieczysław Jakubowski

30 – 841 Kraków, ul. Nad Drwiną 33

tel. 12 267 57 98, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów z terenu Gminy Gołcza:

 1. P.P.H.U. „TAMAX” Tadeusz Cieślak, 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 46, NIP: 656-100-12-76.

 2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "TAMAX" Szczepan Cieślak, ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów, NIP: 656-224-06-81.
 3. PUK TAMAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oś. Sady 20 lok. 2, 28-340 Sędziszów, NIP: 656-234-68-53.
 4. Wywóz nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Kosmowskiej 6m94, 42-244 Częstochowa, NIP: 573-025-01-43.
 5. REMONDIS Sp. z o.o, 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16 Oddział w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Radomska 12, NIP: 728-013-25-15.
 6. FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze, NIP: 676-215-76-48.
 7. MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków, NIP: 676-227-94-46.
 8. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 30-307 Kraków, ul. Barska 12, NIP: 676-246-04-30.
 9. "EKOM" Maciejczyk Spółka Jawna ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny, NIP: 959-103-99-83.
 10. REMONDIS Kraków Sp. z o.o, ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków, NIP: 679-258-77-50.
 11. REMONDIS SERWIS Sp. z o.o. ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa, NIP: 521-368-80-69.
 12. P.U.H. EcoTech Karol Wiśniewski, ul. W. Witosa 34, 28-130 Stopnica, NIP: 655-197-47-12.
 13. Zakład Usług Komunalnych Romuald Kwiecień Prądnik Korzkiewski, ul. Wesoła 100, 32-089 Prądnik Korzkiewski, NIP: 954-102-89-33.
 14. KKTRANS Barbara Kurdybacz Chełm, ul. Podgórska 13, 32-340 Wolbrom, NIP: 677-109-87-44
 15. Ecopell Sp. z o.o., Januszowice 120, 32-090 Słomniki, NIP: 682-177-83-01.
 16. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków, NIP: 679-000-95-98.

Wykaz adresów punktów zbierania odpadów: folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych pobierz...

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gołcza zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

- MBP Ujków Stary, Osadowa 1, Ujków Stary, 32-329 Bolesław,

- Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim

- Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych, ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie

- ZGK Balin, ul. Głogowa 75, 32-500, Balin

- FCC Tarnobrzeg sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39 - 400 Tarnobrzeg

- Remondis Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 70-740 Kraków

Zgodnie z danymi przekazanymi do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w rocznych sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  Gmina Gołcza osiągnęła:

Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji:

Nazwa wskaźnika 2021 rok 2022 rok
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 24% 30,67%

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gołcza więcej...