Dane kontaktowe Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

Adres PSZOK: Gołcza 114, 32-075 Gołcza

Zużyte sprzęty AGD, RTV, meble, a nawet książki, będą mogły otrzymać tzw. drugie życie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców,  PSZOK jest czynny dwa razy w tygodniu: w środę w godz. 11:00 – 17:00 i sobotę w godz. 08:00 – 14:00.

Obowiązuje limit dostawy odpadów komunalnych przyjmowanych na PSZOK:
- do 8 sztuk opon samochodowych, na rok/gospodarstwo,
- do 300 kg odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów na rok/gospodarstwo,
- do 300 kg odpadów wielkogabarytowych na rok/gospodarstwo.


Jednak po przekroczeniu limitu wagowego, w ramach dodatkowej usługi przyjęcia i zagospodarowania odpadów, można pozostawić odpady za  dodatkową opłatą zgodnie z regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

tablica PSZOK 

Transport odpadów komunalnych do PSZOK właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie.

Odpady do PSZOK zostaną przyjęte po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Gołcza.

Regulamin PSZOK pobierz