Świadczenie Dobry Start

ŚWIADCZENIE DOBRY START W 2020 ROKU
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” można składać od:
- 1 lipca 2020 drogą elektroniczną za pomocą :

  • Portalu Informacyjno-Usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia -  https://empatia.mpips.gov.pl/
  • kanału bankowości internetowej;
  • ZUS PUE.

- od 1 sierpnia 2020 także w formie papierowej.

  • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy, w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek do piątek od 7:30 do 15:30

Wnioski w wersji papierowej można również przesłać listownie na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy, 32-075 Gołcza 80


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 30 LISTOPADA 2020 R.
Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.


Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 'Dobry Start” złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.
Druki wniosków można pobrać:

  • ze strony internetowej: www.golcza.pl  (zakładka „Dobry Start”)
  • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy pok. 26 i 27.

UWAGA!
W trosce o bezpieczeństwo osób składających wnioski w formie papierowej oraz pracowników, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z utrzymującym się stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V 2, wywołującym chorobę COVID-19.
WCHODZĄC DO BIURA NALEŻY:

  • zdezynfekować ręce,
  • zasłonić usta i nos, wykorzystując do tego celu np. maseczkę, przyłbicę,
  • zachować bezpieczną odległość – 2m.

Szczegółowe informacje, a także pomoc w wypełnianiu wniosków, jak również w ustalaniu dokumentacji niezbędnej do załatwienia sprawy, uzyskać można pod numerem telefonu: 12 388 60 03 wew. 131 lub 133