Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Gołcza otrzymała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 813 035,00 zł.

Fundusz przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

  • Modernizację drogi gminnej w m. Buk (dz. 404, 406) w km rob.: od 0+000 do 0+332

Dofinansowanie – 30 823,37 zł

Całkowita wartość inwestycji – 38 815,60 zł
 

  • Modernizację drogi gminnej w m. Żarnowica Czaple Małe (dz. 192) w km rob.: od 0+000 do 0+760

Dofinansowanie – 79 592,32 zł

Całkowita wartość inwestycji – 79 592,32 zł

  • Modernizację drogi gminnej w m. Rzeżuśnia Folwark (dz. 348, 500) w km rob.: od 0+000 do 0+331 oraz modernizację drogi gminnej w m. Rzeżuśnia Folwark (dz. 375, 437) w km rob.: od 0+000 do 0+550

Dofinansowanie – 89 584,31 zł

Całkowita wartość inwestycji – 89 584,31 zł

  • Modernizację drogi gminnej w m. Chobędza (dz. 234/1, 397) w km rob.: od 0+000 do 0+605

Dofinansowanie – 80 941,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 94 641,86 zł

  • Remont drogi gminnej w m. Ulina Wielka (dz. 640) w km 0+010-0+675

Dofinansowanie – 232 094,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 232 094,00 zł

  • Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gołcza

Dofinansowanie – 300 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 397 624,19 zł