Ekointerwencja

Przy pomocy poniższego formularza możesz zgłosić przypadki spalania odpadów, eksploatacji instalacji i spalania paliw, które nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej oraz sprzedaży węgla złej jakości. Twoje zgłoszenie zostanie automatycznie przesłane do właściwego organu, który powinien je zweryfikować.

link - wypełnij formularz

Kontrole kotłów w gminie Gołcza

W obecnym sezonie grzewczym zadanie: kontroli kotłów realizuje gminny Ekodoradca  posiadający upoważnienie do kontroli wydane przez Wójta Gminy Gołcza oraz certyfikat o ukończeniu szkolenia: „Pobieranie próbek odpadów paleniskowych w ramach prowadzenia czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Straże Miejskie i Gminne oraz pracowników samorządowych”.

Czytaj więcej...

WFOŚiGW - Oddział zamiejscowy w Miechowie od 5.11.2018 r.

Informujemy, iż od dnia 5 listopada 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uruchamia kolejny Oddział Zamiejscowy, tym razem w Miechowie. Oddział będzie obsługiwał rządowy program priorytetowy „Czyste Powietrze” w zakresie doradztwa oraz przyjmowania wniosków.

Czytaj więcej...

Prezentacje w Przedszkolach

W dniu 12.10.2018r. w oddziałach przedszkolnych w Wysocicach, Szreniawie i Gołczy odbyły się prezentacje otrzymanych OCZYSZCZACZY POWIETRZA. Darczyńcą urządzeń jest Marszałek Województwa Małopolskiego i jest to jedno z wielu działań mających na celu poprawę jakości powietrza w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. W jego imieniu oczyszczacze przekazał wójt Lesław Blacha wraz z dyrektorem ZEAS Krystyną Marczewską w obecności dyrektorów szkół: Agnieszki Golda, Zdzisławy Kyć i Marka Machnika. Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej przeprowadził gminny Ekdoradca. Dzieci uczestniczyły czynnie w zajęciach dotyczących czystego i zanieczyszczonego powietrza, pochodzenia dymu oraz zasadności działania oczyszczacza powietrza znajdującego się w sali przedszkolnej.

Czytaj więcej...

II Dni Czystego Powietrza na Żniwograniu w Przybysławicach

W dniu 19 sierpnia 2018 roku w Przybysławicach odbędzie się kolejne Żniwogranie. W tym roku, przy okazji dożynek, odbędą się II Dni Czystego Powietrza w gminie Gołcza. Zaproszone zostały firmy zajmujące się sprzedażą kotłów ekologicznych, odnawialnych źródeł energii. 

Czytaj więcej...