koncert noworoczny

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Gołcza ogłasza nabór na Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektor ds. Dróg i Oświetlenia Ulicznego w Urzędzie Gminy w Gołczy w wymiarze pełnego etatu więcej...

 

Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) zwołuje się XIII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Zalecenia bioasekuracji przed wirusem grypy ptaków

W związku z istniejącym zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie zaleca hodowcom drobiu podjęcie działań mających na celu wdrożenie zasad bioasekuracji w gospodarstwach przyzagrodowych zabezpieczających teren gospodarstwa przed ewentuwalnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków. Więcej informacji tutaj

Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje, że w dniach 15-17 stycznia 2020r. będą wydawane paczki żywnościowe dla osób, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wydawanie paczek odbędzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeżuśni w godzinach 9:00-14:00. Zapraszamy po odbiór paczek.

Grudniowa sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej w tym roku sesji uchwalono budżet gminy na 2020 rok. Dochody zaplanowano na kwotę 30 326 391 zł, a wydatki w wysokości 30 639 226, 88 zł. Wydatki bieżące stanowią 24 482 226,88 zł, a wydatki majątkowe 6 157 000 zł. Spośród wydatków bieżących najwięcej środków przeznacza się na opiekę społeczną i oświatę. Wydatki majątkowe stanowią 20% wszystkich wydatków budżetu.

Czytaj więcej...

Szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach PZDR w Miechowie zaprasza na szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego. Szkolenie odbędzie się w remizie OSP w Gołczy w dniu 16.01.2020r. (czwartek). Początek szkolenia o godz. 9:00.

Czytaj więcej...