Przekazanie umundurowania bojowego dla OSP Czaple Wielkie

W dniu dzisiejszym, wójt gminy Lesław Blacha przekazał jednostce OSP z Czapel Wielkich trzy komplety odzieży ochronnej. W skład umundurowania bojowego wchodzą ubranie specjalne, hełm, kominiarka, rękawice i buty specjalne. Koszt zakupu zestawów wynosi 8 991 zł, z czego 3 654,87 zł stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) zwołuje się XXXIX sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 28 września 2017 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Informacja

Urząd Gminy w Gołczy będzie nieczynny w dniu 22 września 2017 r.(piątek) - dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 roku.

 

 

Informacja o kolejnych zebraniach wiejskich

Informujemy, iż w dniu 24 września 2017r. (niedziela) o godz. 17.00 w remizach OSP odbędą się zebrania wiejskie w Czaplach Małych i Przybysławicach. Podczas zebrań ustalone zostaną zadania do przyszłorocznego funduszu sołeckiego. Zachęcamy mieszkańców do uczestnictwa w spotkaniach.

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r.

Program Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r. określa zasady, zakres i formy współpracy gminy Gołcza z trzecim sektorem, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu gminy. Spodziewanym efektem współpracy jest wzrost dynamiki i efektywności działań na rzecz społeczności lokalnej.

Czytaj więcej...

Zwycięstwo strażaków z Uliny Wielkiej w IX Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych OSP i MDP

W dniu 17 września 2017r. na stadionie sportowym w Przybysławicach zostały przeprowadzone powiatowe eliminacyjne zawody sportowo-pożarnicze dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Mimo deszczowej aury wzięło w nich udział 8 drużyn (4 dziewczęce i 4 chłopięce) oraz 12 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych (2 kobiece "C" i 10 męskich "A").

Czytaj więcej...

Informacja o szczepieniach ochronnych lisów

Stosownie do § 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U. z 2013r. poz. 1737) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie informuje, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 21 do 30 wrzesnia 2017r.

Czytaj więcej...

Hala pneumatyczna w Szreniawie

Już niebawem nad Orlikiem w Szreniawie pojawi się tzw. balon. Będzie to hala pneumatyczna, która zostanie zamontowana nad boiskiem do piłki nożnej. W dniu dzisiejszym, Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał umowę na jej zakup i montaż z firmą GRIMAR z Katowic. Wartość zadania to 554 717,70 zł.

Czytaj więcej...