Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołcza

Uchwały i pliki do pobrania

Uchwała nr XXVI/160/12 w spraie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołcza - pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/160/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2012 roku - pobierz

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/160/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2012 roku:

Rysunek 1. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - pobierz 

Rysunek 2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego - pobierz 

Schemat 1. Analiza własności gruntów - pobierz 

Schemat 2. Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury - pobierz 

Schemat 3. Obszary wymagające sporządzenia MPZP, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne - pobierz 

Schemat 4. Wykaz zmian przeznaczenia terenu - pobierz 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/160/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2012 roku - pobierz 

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information