Przetargi i ogłoszenia

Aktualne przetargi

 1. Wójt Gminy w Gołczy ogłasza przetarg dotyczący zadania:"REMONT DACHÓW 2 BUDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH W CHOBĘDZY, GMINA GOŁCZA" więcej...
 2. Wójt Gminy W Gołczy ogłasza przetarg dotyczący zadnia „Uporządkowanie i zagospodarowanie centrum Gołczy poprzez przebudowę z rozbudową budynku mieszkalnego i usługowego, Gołcza dz. nr 119/4, 119/5, 119/9” więcej...
 3. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg: "Modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowościach BUK, WYSOCICE, KRĘPA na terenie Gminy Gołcza" więcej...
 4. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg dotyczący zadania pt:"WYKONANIE REMONTÓW DRÓG NA TERENIE GMINY GOŁCZA" więcej...
 5. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt: „ ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY GOŁCZA”. więcej...
 6. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 683/1 o powierzchni 0,0600 ha położonej w obrębie Przybysławice, gmina Gołcza więcej...
 7. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący zadnia pt: " Wykonanie Robót Drogowych na ternie Gminy Gołcza" więcej...
 8. Wójt Gminy Gołcza ogłasza I przetarg dotyczący zamówienia pt: "Przebudowa dróg gminnych nr 140145K i 140124K w miejscowościach Wysocice, Czaple Małe, Czaple Wielkie." więcej...
 9. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 351/1 o powierzchni 0,1004 ha położonej w obrębie Ulina Wielka, gmina Gołcza. więcej...
 10. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pl "II przetarg - Uporządkowanie i zagospodarowanie centrum Gołczy poprzez przebudowę z rozbudową budynku mieszkalnego i usługowego, Gołcza dz. nr 119/4, 119/5, 119/9". więcej...

 

Ogłoszenia

 1. Ogłoszenie Wójta Gminy  Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w najem lub dzierżawę (10.07.2017r.) więcej...
 2. Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu 29 maja 2017 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.89.2017.AS), na wniosek (uzupełniony 19 czerwca 2017 r.) złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa(29.06.2017r.) więcej....
 3. Ogłoszenie Wojewody Małopolski o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Małopolski z 21 marca 2017r. o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn"Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa ...." więcej...
 4. Ogłoszenie Wójta Gminy w Gołczy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza więcej...
 5. Ogłoszenie Wójta Gminy  Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w najem lub dzierżawę (02.03.2017r.) więcej...
 6. Wójt Gminy Gołcza ogłasza otwarty  konkurs ofert na realizacje zadania  publicznego pt "Organizacja  współzawodnictwa i  upowszechnianie  kultury fizycznej i  sportu  wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Golcza ".(17.02.2017) więcej...
 7. Decyzja Wójta Gminy o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gołcza” w ramach projektu: „Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców”. więcej...
 8. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wszczęciu w dniu 29 grudnia 2016r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gołcza" więcej...
 9. Zapytanie ofertowe Opracowanie planu mobilności dla Gminy Gołcza więcej...
 10. Zapytanie ofertowe Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla projektu pn:"Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gołcza." więcej...
 11. Ogłoszenie Wójta Gminy  Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w najem lub dzierżawę (21.12.2016r.) więcej...


Wyniki rozstrzygniętych przetargów

 1. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Przybysławice, gmina Gołcza. więcej...
 2. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gołcza" więcej...
 3. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej "Wykonanie robót drogowych na terenie Gminy Gołcza" więcej...
 4. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej "Przebudowa dróg gminnych nr 140145K i nr 140124K w miejscowościach Wysocice, Czaple Małe, Czaple Wielkie więcej...
 5. Wójt Gminy Gołcza informuje o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ulina Wielka, Gmina Gołcza więcej...
 6. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołcza. więcej...
 7. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zadania: "Przebudowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Gołcza: „Wielkanoc do pól” – dł. 1090 mb ( w km 0+000 –1+090), „Maków do pól” – dł. 778 mb (w km 0+000-0+778), „Zawadka do pól” – dł. 806 mb (w km 0+000-0+806)." więcej...
 8. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zadania "Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza". więcej...
 9. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zadania "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza". więcej...
 10. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zadnia "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Gołcza w sezonie 2015/2016 wraz z pozimowym usunięciem materiałów sypkich używanych do uszorstnienia dróg" więcej...
 11. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gołcza, na których zamieszkują mieszkańcy" więcej...

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information