baner nr 1

Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania

W związku z przystąpieniem przez Radę Gminy Gołcza do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice informujemy, iż rozpoczęto konsultacje społeczne składające się kilku etapów w ramach, których będą zbierane wnioski i uwagi do projektu planu oraz problemy i potrzeby związane z obecnym bądź planowanym użytkowaniem terenów. Ponadto w drugim półroczu odbędą się warsztaty konsultacyjne i spotkanie otarte z mieszkańcami tych terenów, a także zaplanowano w remizie OSP etap wyłożenia planu do publicznego wglądu.

Na powyższe konsultacje społeczne serdecznie zapraszamy mieszkańców wsi Laski Dworskie i Wysocice, a także wszystkich właścicieli terenów położonych w tych miejscowościach

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information