Numery kont

Podstawowy rachunek bankowy Urzędu Gminy Gołcza:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Gołcza
15 8591 0007 0150 0750 0417 0077

Na ten rachunek należy  dokonywać wpłat z tytułu:

 • podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości
 • podatku od środków transportu
 • opłaty: skarbowej, eksploatacyjnej, targowej,
 • opłaty od posiadania psów,
 • wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,
 • czynszów najmu lokali mieszkaniowych,
 • dzierżawy lokali handlowych i usługowych,
 • dzierżawy oraz wieczystego użytkowania gruntów
 • sprzedaży składników majątkowych,
 • specyfikacji przetargowych,
 • zajęcia pasa drogowego,
 • wpływów za usługi opiekuńcze,
 • kosztów upomnienia,
 • oraz naliczonych odsetek od w/w wpływów.

 

Opłaty za odbiór śmieci dokonywać należy do 25 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy:

Krakowski Bank Spółdzielczy o/Gołcza

65 8591 0007 0150 0750 0417 0147

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko oraz adres nieruchomości z której są odbierane odpady komunalne

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information