Podpisywanie deklaracji na ubieganie się o dotacje na Instalacje Solarne

Od 3 do 27 kwietnia, w godzinach pracy ekodoradcy, rozpocznie się podpisywanie deklaracji zamiaru skorzystania z dofinansowania instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Deklarują się osoby, które w grudniu 2016-styczniu 2017 miały przeprowadzone inspekcje w swoich domach. Wraz z deklaracją mieszkańcy otrzymają umowy na przeprowadzenie inspekcji oraz faktury za przeprowadzone inspekcje.

Uzupełnioną deklarację można pobrać tutaj i przynieść do Urzędu Gminy, do pokoju 17 (I piętro).

Udział w skorzystaniu z dofinansowania instalacji OZE w ramach działania 4.1 RPO Województwa Małopolskiego, zadeklarowało 304 osoby. Największe zainteresowanie dotacje budziły wśród mieszkańców Kamienicy, Przybysławic i Rzeżuśni.

Przypominamy, że nabór do ww. działania Urząd Marszałkowski rozpocznie w III kwartale bieżącego roku. W przypadku otrzymania dotacji, prawdpodobny moment rozpoczęcia montażu instalacji to druga połowa przyszłego roku.

Na dzień dzisiejszy nie prowadzi się listy osób rezerwowych, które chciałyby jeszcze otrzymać dotacje na OZE. Prawdopodobny termin otworzenia listy rezerwowych to 1 czerwca 2017 roku. Jednocześnie, informujemy, że osoby, u których przeprowadzono ankiety, a z różnych względów zrezygnują z ubiegania się o dotację, mają na to czas do 31 lipca 2017 roku.

Godziny pracy ekodoradcy:
Poniedziałek: 8:00-16:00
Środa, Czwartek: 7:30- 15:30
Piątek: 7:30-13:30

We wtorki ekodoradca nie przyjmuje.