Dzisiaj: 22 Maj 2018    |    Imieniny: Julia, Wiesława, Helena
 • Gołcza w pierwszej dziesiątce najlepszych gmin w Polsce
  Gołcza w pierwszej dziesiątce najlepszych gmin w Polsce

  Związek Powiatów Polskich ogłosił wyniki „Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2017”, w którym gmina Gołcza znalazła się w czołówce najlepszych i najbardziej rozwojowych samorządów w Polsce. >>czytaj więcej>>

 • Niedziela Palmowa w Gołczy
  Niedziela Palmowa w Gołczy

  Już po raz piąty z rzędu zorganizowano w Gołczy uroczyste obchody Niedzieli Palmowej. Rozpoczęto je tradycyjnie przed urzędem gminy, skąd do kościoła parafialnego w Gołczy wyruszyła procesja z palmami wielkanocnymi >>czytaj więcej>>

 • Wójt Gminy Gołcza odznaczony „Srebrnym Krzyżem Zasługi”
  Wójt Gminy Gołcza odznaczony „Srebrnym Krzyżem Zasługi”

  Z przyjemnością informujemy, że Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha odznaczony został „Srebrnym Krzyżem Zasługi” nadanym Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy za zasługi na rzecz społeczności lokalnej. >>czytaj więcej>>

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Gołczy przypomina o konieczności uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Opłaty te dokonywać można w kasie Urzędu Gminy w Gołczy, przelewem internetowym na rachunek bankowy KBS Kraków:

65 8591 0007 0150 0750 0417 0147

w banku, urzędzie pocztowym oraz u inkasentów Andrzeja Dziubki, Stanisława Piwowarczyka, Artura Zwoźniaka oraz Józefa Robakowskiego. Prosimy, aby przy wpłatach podać imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację, adres nieruchomości, na której powstają odpady oraz tytuł wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m-c ….”.

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2018, odbieranych z terenu Gminy Gołcza do pobrania tutaj

Ogłoszenie dot Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do przeczytania tutaj

Druk "Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi" do pobrania tutaj

Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych do pobrania tutaj

 

Opłaty za odbiór śmieci dokonywać należy do 25 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy:

Krakowski Bank Spółdzielczy o/Gołcza

65 8591 0007 0150 0750 0417 0147

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko oraz adres nieruchomości z której są odbierane odpady komunalne.

 

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gołcza

1. P.P.H.U. „TAMAX” Tadeusz Cieślak – ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów tel. (41) 381 15 81

 

Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów z terenu Gminy Gołcza:

1. P.P.H.U. „TAMAX” Tadeusz Cieślak, ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów, tel. (41) 381 15 81

2. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Kosmowskiej 6/94,

42-224 Częstochowa, tel. (34) 365 91 17

3. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze, tel. (32) 376 34 50

4. Miki Recykling Sp. z o.o., ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków, tel. (12) 267 57 98

5. REMONDIS Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków, tel. (12) 653 88 55

6. „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Paderewskiego 18, 25-004 Kielce, tel. (41) 386 20 60, (41) 315 40 03

7. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów, tel. (41) 381 15 81

8. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Barska 12, 30-307 Kraków, tel. (12) 646 23 21

9. REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa; Oddz. w Częstochowie ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa, tel. (32) 673 20 31

10.REMONDIS SERWIS Sp. z o.o. ul. Radomska 12, 42-400 Częstochowa, tel. 34 362 72 30

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gołcza zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

- PUK van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

- Z.G.K. „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

Zgodnie z danymi przekazanymi do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2014 Gmina Gołcza osiągnęła:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. w wysokości: 12,3%. Zgodnie z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U.2012r., poz.676) wymagany poziom do 50% został osiągnięty.

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości: 22%. Zgodnie z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012r., poz. 645) wymagany na rok 2014 poziom 14% został osiągnięty.

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0% . Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U z 2012., poz. 645) wymagany na rok 2014 poziom 38%, nie został osiągnięty.

Zgodnie z danymi przekazanymi do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2013 Gmina Gołcza osiągnęła:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w wysokości: 17,28 % i jest on zgodny poziomem wynikającym z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U.2012 r., poz.676)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości: 12,1 % i jest on zgodny z poziomem wynikającym z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012r., poz. 645)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gołcza w 2016r. więcej...