Przewodnik przedsiębiorców korzystających ze środowiska

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, w trosce o wzrost świadomości przedsiębiorców przekazuje "Przewodnik Przedsiębiorców korzystających ze środowiska", który pełni rolę informatora z zakresu: baterie i akumulatory, decyzje dotyczące gospodarki odpadami, ewidencja i sprawozdawczość odpadowa, gospodarka opakowaniami, opłata produktowa, opłaty za korzystanie ze środowiska, substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, udostępnienie informacji o środowisku, składanie dokumentów. Przewodnik do pobrania tutaj