Studium folklorystyczne - nabór 2017

Infomrujemy, iż Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu uruchamia 5 edycję STUDIUM FOLKLORYSTYCZNEGO dla instruktorów zespółów folklorystycznych. Dwuletnie studium prowadzone będzie w systemie zaocznym w okresie 2017-2019. O przyjęcie na STUDIUM mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
1) posiadają predyspozycje do pracy instruktora, animatora kultury,
2) posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej,
3) przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania zawodu instruktora zespołu.
 
Czesne za cały kurs wynosi 3 600,00 złotych płatne w 20 ratach miesięcznych po 180 złotych. Więcej informacji tutaj