Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie informuje, o danych teleadresowych Urzędowych Lekarzy Weterynarii Powiatu Miechowskiego, którzy posiadają uprawnienia do zaopatrywania świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwa zdrowia wystawiane na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń (Rozporządzenie MR i RW z dnia 25 października 2016r. Dz.U. z 2016, poz. 1770).

  1. Włodzimierz Durbacz tel. 501 609 704
  2. Adam Jurys tel. 509 644 555
  3. Ireneusz Kanios tel. 501 720 391
  4. Łukasz Kopeć tel. 602 829 452
  5. Maria Kozłowska tel. 692 555 020
  6. Andrzej Pluta tel. 608 407 485
  7. Jarosław Skrobisz tel. 501 136 987