Dożynki Powiatowe w Kozłowie

W minioną niedzielę 27 sierpnia 2017r. odbyły się XVII Dożynki Powiatu Miechowskiego. Tegoroczne Święto Plonów miało miejsce w Kozłowie. Na uroczystościach dożynkowych Gminę Gołcza reprezentował Wójt Gminy Lesław Balcha ora Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola.

Okazały wieniec dożynkowy i przyśpiewki przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Ulinianki” z Uliny Wielkiej, z kolei stoisko promocyjne gminy, na którym można było degustować lokalne potrawy, było wspólnym dziełem Koła Gospodyń Wiejskich w Ulinie Wielkiej oraz koło Gospodyń Wiejskich z Wysocic. Przygotowane przez Panie przysmaki cieszyły się dużym uznaniem i powadzeniem wśród gości dożynkowych.

Występ artystyczny zaprezentowany przez „Ulinianki” wzbudził podziw i aplauz wśród zgormadzonej publiczności, a piosenka wykonana prze Wojciecha Kuracha „Sołtys czuje we mnie piniądz…” stała się hitem dożynkowej imprezy.