Gołcza w rankingu wydatków inwestycyjnych

Gmina Gołcza znowu na prowadzeniu wśród gmin wiejskich powiatu miechowskiego, w rankingu pn. „Wydatki inwestycyjne samorządów”. Dwutygodnik „Wspólnota” opublikował zestawienie, w którym nasza gmina uplasowała się na 180 miejscu pozostawiając daleko w tyle pozostałe gminy wiejskie z powiatu. O kolejności w rankingu decydowały średnie wydatki per capita w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zgodnie z zestawieniem, Gołcza na jednego mieszkańca wydała 897,31 zł. W opracowaniu brano pod uwagę uśrednione dane z ostatnich trzech lat, a samorządy zostały w nim podzielone na następujące kategorie: województwa, miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe, pozostałe miasta („miasta inne”), powiaty oraz gminy wiejskie.