Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Gołcza

Gmina Gołcza, w 2017 roku realizowała zadanie pn. Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Gołcza. Prace prowadzone były na obszarze 1,85 ha. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 7 500 zł brutto. Na wniosek Gminy Gołcza z dnia 07.03.2017r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie umowy dotacji nr D/068/17/42 z dnia 14.06.2017r. udzielił Gminie Gołcza na w/w zadanie dotację w kwocie 6 633,92 zł.

Realizowane zadanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.