Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Gołcza

Jak co roku, 11 listopada odbyła się w Gołczy uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Obchody rozpoczęły się od złożenia pod pamiątkową tablicą Józefa Piłsudskiego kwiatów przez Wójta Gminy Lesława Blachę, Przewodniczącego Rady Stanisława Makolę i Wiceprzewodniczącą Rady Dorotę Molendę. Orkiestra Dęta „Czapelanka” odegrała hymn państwowy, a następnie zgromadzone poczty sztandarowe, władze gminy i mieszkańcy na czele z Komendantem Gminnym Pawłem Pyszem przemaszerowali do kościoła parafialnego w Gołczy, gdzie odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie udano się do hali sportowej, gdzie miała miejsce kolejna część uroczystości.

Podczas części oficjalnej głos zabrali Wójt Gminy Lesław Blacha, Wicestarosta Powiatu Jerzy Pułka, Przewodniczący Rady Stanisław Makola oraz Honorowy Obywatel Gminy Gołcza ks. kan. Wiktor Zapart. Następnie ogłoszone zostały wyniki licznych konkursów szkolnych związanych z tematyką odzyskania przez Polskę niepodległości, konkursu fotograficznego organizowanego przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury oraz konkursu „Najaktywniejsze sołectwo gminy Gołcza w 2017 roku”. W tym roku najaktywniejszym sołectwem został Maków i otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł.

Po części oficjalnej wystąpili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Zespół Instrumentalno – Wokalny „Koral”, uczniowie Szkoły Podstawowej w Szreniawie oraz chór „Jutrzenka” działający przy Szkole Podstawowej w Gołczy.