Klub Senior Plus

Informujemy, iż od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku na terenie Gminy Gołcza, w miejscowości Mostek rozpoczyna działalność Klub Senior+. Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom - osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji. Osoby chętne prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołczy.

...Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020...