Dzien Dziecka19

Obrady XLIII sesji Rady Gminy Gołcza

W dniu 28 lutego 2018r. odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Gołcza. W czasie obrad uczestnicy sesji wysłuchali sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok. Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych oraz w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy. Poruszony został temat repatriacji. Radni wyrazili wolę zaproszenia dwóch rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie gminy oraz określili zasady przyznawania pomocy dla repatriantów.

W sesji udział wzięli Kierownik Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miechowie Jan Biesaga, który poinformował o nowych zasadach ubiegania się o dopłaty bezpośrednie oraz Dyrektor Oddziału Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Miechowie Stefan Biela, który przedstawił zmiany organizacyjne związane z przekształceniem w filię oddziału KBS w Gołczy.