Dzien Dziecka19

XLV sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 30 kwietnia 2018 roku odbyła się XLV sesja Rady Gminy Gołcza. Po uchwaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie Ewa Kawula przedstawiła informacje dotyczące między innymi bioasekuracji trzody chlewnej. Poinformowała, iż w maju rozpoczną się kontrole w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z bioasekuracji. Zwróciła się również do sołtysów z prośbą o rozpowszechnienie wśród hodowców trzody chlewnej z terenu gminy Gołcza stosownych informatorów, ulotek.

W czasie sesji dyrektor Mirosław Dróżdż przedstawił sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy za 2017 rok. W kolejnym punkcie obrad kierownik GOPS Małgorzata Stachnik – Skóra przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2017 rok wraz z wnioskami końcowymi. Z kolei z działalnością Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza w roku ubiegłym zapoznała dyrektor Bożena Hess. Uczestnicy sesji wysłuchali także informacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy o realizacji akcji zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018. Następnie podjęto uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Makowie, Krępie i Rzeżuśni. Obrady sesji zakończył patriotyczny występ uczniów Szkoły Podstawowej w Szreniawie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.